hương xưa 8: trần phước an - vy william (nhật thụy)

Saigon Television
Time: 3:00 p.m., Thursday, August 27th, 2009

Guests: Trần Phước An & Vy William (Nhật Thụy)
Musicians: Vương Hương - Luân Vũ
Topic: Cảm Nhận Từ Đá Xanh - Thế Hệ 8x

Theme: Cho Tôi Lại Từ Đầu (Trần Quang Lộc)
Host: Đại Dương
Nhãn: ,
edit