hương xưa episode 6: phạm vân an - alan tuấnSaigon Television @ 3:00 p.m.
Thursday, August 13th, 2009 (một ngày đặc biệt với tôi)

Topic: Nét Mộc Trong Âm Nhạc Lam Phương
Guests: Phạm Vân An - Alan Tuấn
Musician: Thân Trọng Uyên Phương - Luân Vũ
Host: Đại Dương

Dress code: White shirt (dress). Mộc mạc mà!

Kính mời quý vị nhớ đón xem/thưởng thức!
Nhãn: , , , , , ,
edit