hương xưa episode 7: ngọc anhGuest: Ngọc Anh


Host: Đại Dương


Musicians: Luân Vũ - Vương Hương


Studio time: 3:00 p.m., Thursday - Aug. 20th, 2009


Saigon Television

Theme: Im Lặng Đêm Hà Nội (Phạm Thị Ngọc Liên)

Giới thiệu VNHelp Organization và Mùa Thu Cho Em 15 event vào Thứ Bảy, 12 tháng Chín, 2009
Nhãn: , , ,
edit