hương xưa episodes 9, 10, 11

Kính mời quý khán thính giả của Hương Xưa trên Saigon TV (57.5) những episodes sắp tới của chúng tôi:

Episode 9: Nghệ Sĩ Thành Lễ - Guitarist Nguyễn Đức Đạt & Project DVD Từ Thiện - Ngọc Trong Tim

Episode 10: Nhà Thơ Du Tử Lê - chủ đề: Thơ Tình Du Tử Lê

Episode 11: Nhóm The Friends, chương trình "Hương Xưa" thăm viện dưỡng lão (Garden Grove, CA)

More details will be posted soon...
Nhãn: , , , , ,
edit