las vegas - shows

Sau khi hoạt động khá năng nổ trong những tháng qua, tôi bỗng thèm thưởng thức một vài productions tại Las Vegas.

Cuối tuần này chăng?
Khách sạn: Wynn http://www.wynnlasvegas.com/
Shows: Le Rêve (xem lại), O, The Phantom (xem lại) và KÀ

Sẽ là một cuối tuần sảng khoái, niềm tin...
Nhãn:
edit