lê uyên - vân quỳnh - đá xanh concert


Kết thúc, khép lại gần hai tháng trời chuẩn bị, hân hoan & ...yêu những gì đã/đang làm.

Tự đánh giá: Được!

Đây là hình post vội của Lê Uyên & Vân Quỳnh - hai trong nhiều giọng hát trong đêm nhạc mà tôi yêu thích!
Nhãn: , ,
edit