đại dương's profile

Hội VNHELP có yêu cầu mình tự viết một profile khoảng 150 chữ để in vào brochure cho chương trình Mùa Thu Cho Em 15 sắp tới - 3 tuần qua, nghĩ mãi, quyết định nội dung sẽ như thế này:

Đào Đại Dương - Profile:

Sinh sau 1975 quê quán tại Hà Nam, Việt Nam. Yêu thương nhạc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.

Những câu hát của 2 tác giả này có thể diễn tả đầy đủ tất cả về cá nhân:

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này… (TCS)

Và:

Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi…(Phạm Duy)
Nhãn:
edit