báo cáo về đêm nhạc Mùa Thu Cho Em 15 cho một người chưa hề gặp mặt...

Này nhé,

Tổng thể: Được! (lắm) - nhất là sau nhiều trăn trở từ những ngày đầu nhận lời mời.
Đức Tuấn: Xuất sắc từ cách cư xử, cảm xúc, giọng và trình diễn sân khấu.
Đỗ Khải An: "Ánh sáng" thứ 2 của buổi biểu diễn (sau/hoặc cùng Đức Tuấn) - trong chương trình, An hát Broken Vow & Mắt Biếc (Cung Tiến).

Nhóm The Friends, các nhạc sĩ (Lê Ngọc, Vương Hương, Luân Vũ, Hoàng Nghĩa, Duy Luân, Nguyễn Huy) đã giúp tôi có thêm một kỷ niệm đẹp trong tình yêu âm nhạc của tôi.
Nhãn: , , ,
edit