bão ...

Anh mong gia đình em nơi Hội An bình yên - và cầu nguyện cho người dân nơi ấy sớm trở lại nhịp sống bình thường ...
Nhãn:
edit