coming soon - đêm kỷ niệm giỗ 10 năm LUP


Orange County: Chủ Nhật, 22 tháng 11 năm 2009
Houston, TX: Thứ Bảy, 12 tháng 12 năm 2009
Dallas, TX: Chủ Nhật, 13 tháng 12 năm 2009

Organizer/Producer: Lê Uyên - Khôi Nguyên

Vocals: Lê Uyên - Tuấn Ngọc - Quỳnh Giao - Duy Quang - Trần Thu Hà - Diễm Liên

Nhóm The Friends Vocals: Đỗ Khải An - Văn Trường Phúc - Thái Kế Đạt

Host: Đại Dương

Musicians: Vương Hương - Luân Vũ - Lê Ngọc - Duy Luân - Hitoshi Suzuki - Huy Nguyễn

Chương trình sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của các nhà văn, nghệ sĩ gắn liền với cuộc đời nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Poster and more details will be posted soon...

Thật ra, mình đang nghĩ đến một hướng đi khác cơ...
Nhãn: ,
edit