hương xưa 11: guest artist - aidan nguyen


Recording Studio: Saigon Television (Moran St. Westminster, CA)

Recording Time: 4:00 p.m. Wednesday, September 16th, 2009


Guest Artist: Aidan (Nguyên Khôi) Nguyễn
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ


Musicians: Vương Hương - Luân Vũ

Theme: Có Một Aidan Nguyễn Hát Đỗ Bảo...

Song: Bức Thư Tình Đầu Tiên

Poem: Một Góc Chiều Hà Nội (Nguyễn Duy)
Nhãn: , ,
edit