hương xưa 12: carol kimRecording studio: Saigon Television


Recording time: 4:45 p.m., Wedenesday, September 16th, 2009

Guest Artist: Ms. Carol Kim


Topic: Có bao giờ Kim buồn? (A documentary interview for Carol Kim)

Theme: Câu chuyện ở sân bay Bangkok...

Hosts: Đại Dương, Luân Vũ


Sẽ là một Hương Xưa episode với tất cả sự trân quý!

Quý bạn nhớ đón theo dõi trên 57.5 SGTV!
Nhãn: , ,
edit