khúc thu âm riêng cho một người...

Mình đang làm việc chặt chẽ cho hai bài hát mới - xem như là cảm xúc cộng thêm vào với những gì may mắn có được từ âm nhạc Việt. Chẳng hiểu sao, thời gian này mình gần, rất gần với:

1. Đường Em Đi (Phạm Duy)
2. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà (Phạm Duy)

Voice Coach/Arrangement/Piano: Vương Hương
Violin: Luân Vũ
Phòng Thu: Phạm Hữu Tâm (không nhớ tên phòng thu)

Khi hoàn tất, sẽ dành riêng cho tâm hồn ấy, tâm hồn cho tôi biết, hiểu cái đẹp của sự "nhớ"...tuy chẳng phải...cuồng điên vì...nhớ! [Cái gì "cuồng điên" đều là ...cuồng!]

Nơi ấy, hoa có vàng? Nơi ấy, biển có đẹp? Nơi ấy, chả biết có tiếng cười dòn tan?!

Đường em cư đi - tình ta cứ xây!!!
Nhãn:
edit