lá thư ...

....nhớ nhau tìm trong ánh sao
Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
Ngồi xõa tóc thề
Hẹn lời ân ái trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu...
Nhãn:
edit