mùa đi ngang phố - updated

Khi chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...

Ta chợt hiểu:

Mùa Đi Ngang Phố…
[Đêm Nhạc Riêng Cho Mùa Thu Hà Nội]
Thực Hiện Bởi Nhóm The Friends

Hội Trường Việt Báo
14841 Moran Street
Westminster, CA 92683

{Hai buổi nhạc bắt đầu đúng 7:00 p.m.
Thứ Bảy & Chủ Nhật, 24 & 25 tháng Mười, 2009}

M.C.: Đại Dương

Khách Mời: Bùi Bảo Trúc - guitarist/vocalist Nguyễn Đức Đạt

Piano/Music Director: Vương Hương
Violin: Luân Vũ Cello: Hitoshi Suzuki
Guitar: Lê Ngọc Sáo: Hà Phương


Vocals: Vân Quỳnh - Đỗ Khải An - Phạm Vân An – Bùi Trọng Nghĩa - Thảo Vi - Thái Kế Đạt – Lãng Triều - Văn Trường Phúc – Alan Tuấn – Aiden Nguyễn – Nhóm Thiếu Nhi

Tickets: $30 (Đồng Hạng)
Ban Tổ Chức 714.467-5840
Tú Quỳnh 714.265.9188
Bolsatickets.com 714.418.2499

Người nghệ sĩ lang thang
Hoài, trên phố…
Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha…
Nhãn: ,
edit