thơ vụn của một người rỗi giấc trưa ...

[và người ấy tặng tôi 4 câu tự sáng tác]

Phố vắng anh, góc phố im lìm.
Thu vắng anh, mùa thu vàng úa.
Nơi đây vắng anh, căn nhà trống .
Còn em vắng anh, em vẫn nghe phố dịu dàng ...

Lời bàn: Hay đấy! Lần đầu tiên được tặng thơ quá ngắn và têu tếu!

Em ơi,

Anh vắng em, anh như đang trên ...thiên đàng!
Nhãn:
edit