update: tình-có-tình project

Quý bạn thân thương:

Không những bất ngờ mà còn xúc động tột cùng khi một entry yên tĩnh mình viết trong Biển's View thế này lại được đối thoại khá bao dung bởi nhiều tấm lòng - tổng cộng mình nhận được 12 emails (không tính replies) của 12 bạn/anh/chị/cô/bác khác nhau và kết quả là:

Từ $200 bây giờ lên thành $1,050.00! Điều đáng ngạc nhiên ai cũng muốn giấu tên cả! Vui nhỉ, thế thì mình xin dùng chữ tắt để báo cáo nhé - còn nếu giấu luôn cả "chữ tắt" thì mình giấu tiền luôn đó!

Xin tri ân:

1. CQ, MD, Nó: $200.00 (nhặt được)
2. Cưng: $100.00
3. MD: $50.00
4. Q: $100.00
5. PP: $300.00
6. BQ: $100.00
7. TV: $100.00
8. GH: $100.00

Tổng cộng: $1,050.00

Sẽ thông báo quý bạn sau về những gì sẽ xảy ra!
Nhãn:
edit