biên giới...

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi.
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời...
Ôi giấc mơ qua
Mộng đời phiêu lãng giang hồ.
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên bờ sông Danube
Những đêm sáng sao
Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mải...

Lòng tôi sao vẫn còn biên giới??
Nhãn:
edit