ghét...

Anh để em mong đợi suốt ngày,
Mê mải đi giải chuyện người ta,
Làm em tê tái riêng đôi bóng.
Thầm nhủ phen này sẽ thoát xa.
Sao anh quên lời yêu năm ấy?
Mê mẩn theo em tận cuối trời!
Nay đã phai phôi câu thơ lỡ,
Anh thầm ôm ấp chuyện xa vời.
Đường trần sao còn mãi lưu luyến?
Anh đuổi theo con sóng bập bềnh.
Riêng em nay lỡ trao tim ấy,
Chỉ còn thương nhớ với giận hờn...

Tác giả: Bèo
- Viết vì bực ai đó vẫn hay cho mình "chờ mong" - 10/4/09 -

[Lời bình: Thơ bèo như ...bèo... nhưng hay! Tôi thích đấy, nên lùa vào Biển's View cho quý bạn bè đọc vui! Đây chỉ là một bài thơ tôi chọn "randomly" trong diễn đàn của một số bạn bè qua emails. Tôi không rõ lắm về tác giả và tác giả viết cho ai nhé!]
Nhãn:
edit