hương xưa episode 13: nguyễn đình toàn


Recording Time/Date: 3 p.m., Thursday, Oct. 8th, 2009
Saigon Television Studio

Guest: Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Musicians: Nguyễn Đức Đạt, Luân Vũ
Host: Đại Dương

Topic: Mời quý bạn lên xe quay về với miền quá khứ cùng với nhạc sĩ của Tình Khúc Thứ Nhất, Hiên Cúc Vàng, Căn Nhà Xưa, Mưa Trên Cây Hoàng Lan, Mai Tôi Đi, Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, Tôi Đã Sống...

Riêng tôi: Tôi yêu những gì thuộc về Nguyễn Đình Toàn - hứa hẹn một Hương Xưa episode đầy cảm xúc và sẽ rất ...hương xưa!!!
Nhãn: , ,
edit