hương xưa episode 15: lưu việt hùng


Recording time and date: Thursday, October 22nd, 2009 at 3 p.m.
Studio: Saigon Television

Guest Artist: Lưu Việt Hùng
Guitarist: Nguyễn Đức Đạt
Violinist: Luân Vũ
Host: Đại Dương

Topic: Còn Ai Với Ai?

Em đi biền biệt muôn trùng quá, Từng cơn gió và từng cơn gió Em đi gió lạnh bến xa bờ Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ ...
Nhãn: , , , ,
edit