hương xưa episode 16: lê uyên, quỳnh giao, diễm liên, anh dũng


Recording time/date: 3 p.m., Thursday, October 29th, 2009
Studio: Saigon Television

Guests: Lê Uyên, Quỳnh Dao, Diễm Liên & Anh Dũng
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Topic: 40 Năm Âm Nhạc Lê Uyên Phương

Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng?
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu --
Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau...
Nhãn: , , , , , ,
edit