nỗi buồn nhẹ nhàng vào lòng tôi...

...
Em ơi lắng nghe chim trong vườn hót
Chim ơi hãy cho ta luôn được mãi xuân nồng.
Cho ta biết yêu như tình lúc đầu dù người đã xa.
Trong bao kiếp hoang vui chưa tìm thấy.
Xin cho những cơn mê say còn mãi trong đời.
Đâu có ai biết mai sau...
Đâu có ai mãi thương đau...
Đâu có ai phải muôn kiếp xa nhau!
...
Nhãn:
edit