phòng trà serenade - cố đô huế


Tôi yêu thương khung cảnh và cách chơi nhạc của phòng trà Serenade này tại Huế - đường Lê Lợi, nơi những cơn mưa ào ạt đi qua như cánh quạt mạnh mẽ, làm không thấy tên quán, tên đường. Ở đó có những người tài giỏi như Đạt guitarist, Lan Anh vocalist, Trang violinist...
Nhãn:
edit