quy luật...

Có một quy luật mà tôi đang dần cảm thấy là rất đúng:

Lao mình vào những phù phiếm/rỗng tuếch = Sẽ mất đi những (rất ít so với phù phiếm) người mình thân yêu (hoặc yêu, thân thiết với) mình!

Tôi sẽ adjust để giữ mình lại với điều thuộc về yêu thương. Bắt đầu bằng một ngày khoá cửa thật kỹ, không Bolsa, không âm nhạc - đọc cho hết cuốn sách Chu Lai viết, mới xong có 14 trang đầu...

Như cơn bão miền Trung vậy, dù có cuốn bay đi tất cả - nhưng tình yêu của người dân ở đó và khắp mọi nơi, vẫn còn ở lại đấy thôi!

...Bởi vì mùa Thu...tôi ở lại...
Nhãn:
edit