10 nhân vật việt nam đương thời sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật ở lại trong lòng tôi trong năm 2009...


1. Kiều Chinh
2. Ma Văn Kháng
3. Thụy Trinh
4. Đỗ Hải Yến
5. Chu Lai
6. Lê Uyên
7. Hà Dũng
8. Bùi Bích Hà
9. Cẩm Vân
10. Bùi Bảo Trúc

(List này không theo thứ tự và chỉ là sự ảnh hưởng của họ để lòng tôi vẫn ghi nhớ nhiều nhất trong năm 2009).
Nhãn:
edit