chỗ ngồi lê uyên phương #19...


Số 19 như là một định mệnh của LUP!

19 ngày họ chuyển động âm nhạc, làm nên hiện tượng LUP, làm nên sự nổi danh...

19 ngày nằm trên giường bệnh của LUP...

Hơn mười năm sau, ngày 22 tháng 11 năm 2009 - có một ghế trống ở số 19 dành riêng cho LUP (hàng A) trong khán phòng Star Performing Arts Center...

Tôi hãnh diện là một phần của chương trình vừa thành công về "di sản" tính, về nghệ thuật tính và số lượng khách tham dự này!

Rất hạnh phúc ... đêm nay!
Nhãn: ,
edit