hương xưa 19: vân trường


Saigon Television @ 4:00 p.m. Wednesday, November 25th, 2009

Guests: ca sĩ Vân Trường

Topic: Ý Nghĩa của Cho & Nhận (special episode for Thanksgiving week).

Theme Songs: Tạ Ơn Đời (Phạm Duy), Cho Nhau (Phạm Duy) & Để Gió Cuốn Đi (Trịnh Công Sơn).

Tim vang còn giây lát
Hơi run còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền ...
Nhãn: , , , ,
edit