hương xưa 20: saxophonist/vocalist hoài phương...


Recording time/date: 3:00 p.m., Thursday, December 3rd, 2009
Studio: SGTV
Guest Artist: Saxophonist/Vocalist Hoài Phương
Topic: Ngã Rẽ Khi Cảm Xúc Ở Độ Chín Vàng...
Hoài Phương's Debut Album: Dáng Xưa
Hosts: Luân Vũ - Đại Dương
Theme: Câu chuyện 9-1-1 & Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài (Lê Lan/Phạm Duy)
Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình.
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn...
Nhãn: , ,
edit