hương xưa episode 17: thomas' apartment


Recording time/date: 3:00 p.m., Thursday, November 5th, 2009
Studio: Saigon Television 14776 Moran Street Westminster, CA 92683 (next to Người Việt News)

Local - 57.7 (24/24)
KXLA–44 Los Angeles/Orange County
Comcast–2 Sacramento
Comcast–69 Stockton

Guest Artists: Thomas' Apartment
(Nam Tran, Pete Nguyen, A. Thomas Tran, Billy Vu Lam, Krystal Sae Eua)
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Theme: Tuesday Night Lights - Ánh Đèn Đêm Thứ Ba

Theme poem: Em Hiền Như Ma Soeur (Nguyễn Tất Nhiên)

Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa
Phất phơ đời sương gió hồn mình gần nhau chưa?
Nhãn: , ,
edit