lệ thu 65-75...


Dear Bèo:

Món quà đến rất đúng ý nghĩa, sau một chuyến du lịch thăm Edmonton ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc thiêng liêng dành cho gia đình dì - trưa nay, từ phi trường LAX về tới Bolsa ăn phở + xôi gà cùng cậu mợ Thiện - Hà (đón Bí) và có ghé nhà Bí tại Irvine. Sau đó, thấy hộp quà bưu điện trong thùng thư.

Bí nghe trước nhất bài "Bến Xuân" (dù rằng tất cả các bài hát Lệ Thu thâu thanh trước 75 Bí đều có hết). Đang cuối tháng 11, cả một Bến Xuân đang tràn về! Giọng hát sang trọng thật, Bèo nhỉ?

Thúy Quyên phát biểu như sau về giọng Lệ Thu: Sau Thái Thanh, chị nghe được Khánh Ly và Lệ Thu. Khánh Ly của ai đó có thể là 10 điểm (trên 10). Còn Lệ Thu thì...không có điểm...

Nghe album này Bèo gửi, tự nhiên anh thấy ...Thúy Quyên..chí lý!
Nhãn: , ,
edit