ơ hay cái thằng bé sâu lại được chả lụa, bánh dày và sô cô la...


Anh chị Amy Phương, cháu Kevin và John...

Lại làm chú Đại Dương (tức bố cái thằng Bé Sâu) xúc động từ đầu chương trình Lê Uyên Phương cho tới lúc chạy xe từ Brodard Chateau (Westminster) về đến nhà!

Xúc động và thích thú quá, vậy mai mốt cái thằng Bé Sâu phải gặp anh Kevin cảm ơn anh nha! Mai mốt con sẽ hát thật hay như anh Kevin, chị Lily nha...

Now, bây giờ bố con mình cùng vào bàn ăn chả lụa kẹp bánh dày nhé!

Nó đang toe toét miệng cười kìa ...
Nhãn: ,
edit