đời cho ta thế ...
Cách đây 1.5 năm, tôi đã trình bày bài hát này để nhắc nhở chính mình: "...dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi." Post cho mọi người và ...một người!
Nhãn: ,
edit