upcoming - the friends' events

Các events dưới đây là riêng cho các sinh hoạt chung của Nhóm The Friends:

Sunday, November 22nd, 2009: 40 Năm Âm Nhạc Lê Uyên Phương (Star Performing Arts Center)

Saturday, December 12th, 2009: 30 Kỷ Niệm Thành Lập Người Việt News (Người Việt).

Saturday, January 16th, 2010: Quán Bên Đường - Thơ Tình Phổ Nhạc (Việt Báo Gallery).

Saturday, March 27th, 2010: Khánh Ly & The Friends cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Dịp giỗ thứ 9 của Ông (2 suất 3:00 p.m. & 8:00 p.m. tại The Rose Auditorium) - chủ đề: Du Mục (đêm nhạc với bao nhiêu mong chờ của mọi người).

Chúng ta sẽ gặp nhau trong những cuộc hẹn âm nhạc đầy ý nghĩa này chứ? Sống trong từng phút giây là thế...

Lá úa trên cao rụng đầy...
Nhãn:
edit