giáng sinh trắng...Tôi trở về Half Moon Bay
Đếm từng con sóng biển;
Đêm từng nỗi ưu phiền.
Lòng buồn như sương mù
Từ độ ánh trăng tan...
Nhãn: ,
edit