an intimate evening with kiều chinh...Tôi thích kiểu làm việc có sự trân trọng như thế này (dù khung cảnh chỉ là ấm áp, nhỏ gọn tại Zin Restaurant thôi); nhưng đẩy được ý tưởng "uyên bác" cho một nhân vật có tầm văn hoá lớn như Kiều Chinh. Bạn hãy một lần gặp và trò chuyện cùng cô, bạn sẽ đồng ý với cụm từ "tầm văn hoá lớn" của tôi đấy!

http://www.thienle.com/kieuchinh_invite.html

Please join us in welcoming legendary actress Kieu Chinh to Toronto! This is her first time visiting Canada in over 35 years. In this close, informal setting, we'll have a conversation with Kieu Chinh about her life, work and her latest project with award-winning director Cuong Ngo – TIME, a beautiful art piece which the story will mirror beauty, art, love, and sufferings floating in a thread of time. Also attending the press event are writer Minh Ngoc Nguyen and Producer Tom Yarith Ker.

TIME is an upcoming short film as part of a new series of short film project named “Oriental Pearls” and is being filmed in Toronto through till December 20th.
Nhãn: ,
edit