ngụ ngôn mùa đông: trịnh fc hà nội 12.28.2009Designed by: Tuấn Kiri (Hà Nội)

Riết rồi các đêm nhạc Trịnh Công Sơn có poster na ná giống bìa tập truyện tranh! Xong! Thiết kế tẻ nhạt!
Nhãn: ,
edit