quán cafe' cỏ - sến sặc sụa ...


Nói thật nhé, Việt Nam mình hay có cái tật đem tất cả tiểu tiết lên trên 1 sân khấu nhỏ xíu rồi lại dùng chữ viết diễn tả lại ý tưởng trang trí! Nhìn tưởng "ấn tượng nhất," ai ngờ: Sến sặc sụa! Mấy giờ rồi nhỉ?

Designed by: Tạ Hùng Cường!
Nhãn: ,
edit