show trịnh công sơn thường niên của nhóm the friends: du mục ...

Khánh Ly
Cẩm Vân
& Nhóm The Friends


trong:

DU MỤC
{gồm những ca khúc da vàng}

thứ bảy, hai mươi bảy tháng ba, 2010

tại:

Santa Ana High School Auditorium
Lúc 7:00 p.m.

MC: Đại Dương

piano: Vương Hương
violin: Luân Vũ
cello: Hitoshi Suzuki
keyboard: Hoàng Nghĩa
guitar: Lê Ngọc - Nguyễn Đức Đạt
bass: Duy Luân
drum: Nguyễn Huy

music director: Vương Hương
executive producer: Luân Vũ

giá vé: $30 (III), $40 (II), $50 (I) & VIP Sponsor
bán tại: Tú Quỳnh, Bolsatickets.com, Bích Thu Vân
Nhãn: , , , ,
edit