sleepless in seattle...


Tôi thích nhận được quà một cách lịch sự như thế này thông qua mạng Amazon.com. Và người tặng quà còn nhắn cho tôi câu tặng khá độc đáo: Em tặng anh Bí & bé Sâu món quà này và tặng luôn cả "sự yêu thương của em dành cho món quà ấy" (vì dù chỉ là một DVD/Movie, nhưng em thật sự tiếc khi phải sẻ chia nó).

Nhãn:
edit