thật ra cái thằng bé sâu đâu có đẹp đâu, nhưng rất dễ thương đấy! đúng không nhỉ?


Nhãn:
edit