việt nam tan giấc mộng vàng...

Còn gì đâu nữa?

Việt Nam thua là vì tinh thần chủ quan, áp lực báo chí và không xem trọng đối thủ...

Mình thua 3 trận cá độ!

Chúc mừng đội tuyển Malaysia!
Nhãn:
edit