ai cũng có một chợ hoa xuân trong cõi lòng...Tôi yêu thương một loài hoa bình dị nhất, phổ biến nhất trong tất cả các chợ hoa xuân: Hoa Cúc Vàng...Đơn giản vì loại hoa này đả chiếm ngập lòng tôi từ thuở bé - và tôi mang theo cả màu vàng riêng biệt ấy theo suốt cuộc đời để nhớ về nguồn gốc.

Bạn có thể đếm tuổi của mình bằng ngày sinh nhật! Tôi xin đếm tuổi tôi bằng cái mùa xuân đi trong lòng của màu vàng hoa Cúc ấy...

Chợ hoa xuân ở Huế thật sự cho tôi vẹn nguyên cái tình yêu tôi dành cho Hoa Cúc Vàng...

Hôm nay, lại thêm một buổi trưa có khói bay ngào ngạt nơi cổng trường; qua làn khói ấy, tôi lại nhớ về quê nhà - quê nhà của buổi Hai Mươi Ba Đưa Ông Táo Về Trời...
Nhãn: ,
edit