có một xuân hương đã qua đời ...

Hồ Xuân Hương vốn chỉ là một dòng suối nhỏ có các tộc người Lat, Chil cư trú. Năm 1919 Toàn quyền Pháp cho xây đập ngăn dòng suối này thành một hồ nhân tạo thơ mộng vào bậc nhất của Việt Nam và đặt tên là Grand Lac (hồ lớn). Ban đầu được ngăn thành hai hồ nhưng mưa lũ làm vỡ đập này. Năm 1935 kỹ sư Trần Đăng Khoa thiết kế lại thành một hồ được ngăn dòng tại vị trí cầu Ông Đạo ngày nay. Năm 1953 Hội đồng thị chính Đà Lạt đổi tên Grand Lac thành hồ Xuân Hương.
Nhãn: ,
edit