divas của việt nam...


Họ là Thái Thanh, Lệ Thu và Khánh Ly. Bạn có thể yêu thương cả ba, hai trong ba, hoặc một trong ba; thậm chí không có ai cả! Nhưng đừng phủ nhận rằng sản phẩm âm nhạc của 3 divas Việt Nam này đã và đang ở trong bạn một cách sâu và xoáy!

Tôi luôn luôn quyến rũ bởi sản phẩm của họ (dù có thể một trong họ không còn thực hiện sản phẩm nữa), chỉ thế thôi!
Nhãn: , , ,
edit