đêm xin bình yên nhé ...


Con đường vào Đại Nội (Huế) vào một đêm, gần sáng - rẽ trái sẽ là đường Phượng Bay của Mưa Hồng và phía đối diện của một vòng Đại Nội sẽ là quán Chiều ...

Và trên đây là quán Chiều trong...đêm ...
Nhãn:
edit