giao tình...

Hòa nỗi niềm yêu dấu,
Rót vào những chén yêu,
Hơ ấm bờ môi lạnh,
Say tình trong men cay.
Hòa nỗi niềm khao khát,
Quyện vào những gối chăn,
Vuốt da mềm thịt ấm,
Nâng tình lên thiên thai.
Hòa nỗi niềm lưu luyến,
Đan vào những vấn vương,
Nay rã rời thân xác,
Nhưng lòng đã nhớ nhung...

- Viết về một đêm truy hoan, nhưng sao thấy trần gian quá! Nên đã thanh tân hóa tựa bài thơ - "Giao Tình" - 10/2/09
Nhãn:
edit