hồ văn long tại friendly restaurant - phạm ngũ lão (huế)


Với đầy gió bụi, khó khăn tìm kiếm từ khu đò đến khu giải tỏa Hương Sơ, rồi về lại khu khác, Hồ Văn Long đã gặp chúng tôi - những cảm xúc vừa già, vừa trẻ, vừa hân hoan, vừa lo lắng (cho Long)...

Nhưng điều thiêng liêng em đã làm thì vẫn mãi tồn tại trong chúng ta: Hồ Văn Long đã cứu sống một mạng ...gần như là chết!

Hoan hô em!
Nhãn:
edit