hương xưa episode 25: william vy - nhật thụy...


Guest Artist: William Vy - Nhật Thụy
Violinist: Luân Vũ
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Topic: Có Một "Bến Xuân" Trong Một Thanh Niên Trưởng Thành Tại Mỹ Tuổi 25...

Theme Song: Bến Xuân (Phạm Duy/Văn Cao)

Chiều nay run rẩy tha đôi cánh
Một bóng sơn ca đến lạc loài

VĂN CAO

Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân

PHẠM DUY
Nhãn: , , , ,
edit