nhớ...

Nhớ da diết bờ môi êm ấy
Nhớ day dứt vòng tay ngoan ấy
Nhớ tha thiết lời yêu thương ấy
Nhớ thẫn thờ một lần xa cách...

Chưa một lần gặp nhưng đã nhớ
Và lòng lặng lẽ ôm nỗi nhớ...ấy

{Thơ vụn nhưng quá hay của Bèo}

P.S. Sưu tầm
Nhãn:
edit